Aleksandra Masny

Jest uczennicą Gimnazjum nr 3 im. Cypriana Kamila Norwida w Żywcu. Była przewodniczącą samorządu uczniowskiego. Redaguje gazetkę szkolną. Pasjonuje się informatyką i sportem, w którym odnosi liczne sukcesy. Jest także uzdolniona plastycznie i muzycznie.