Bartłomiej Trzos

Jest uczniem Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Kopalińskiego w Bielsku-Białej oraz radnym Młodzieżowej Rady Miasta Bielsko-Biała i członkiem młodzieżowej organizacji RedakcjaBB. Był posłem XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Interesuje się historią, polityką i sprawami międzynarodowymi. W przyszłości chciałby pracować w dyplomacji, najlepiej w strukturach ONZ. Regularnie uczestniczy w modelowych obradach tej organizacji (Model United Nations). W czasie wolnym czyta książki fantasy oraz pracuje jako wolontariusz.