Bartosz Kielan

Jest uczniem klasy maturalnej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Jest ambitny i zaangażowany w sprawy społeczne. Lubi dobrą kuchnię, kino, teatr oraz spotkania ze znajomymi. W przyszłości chce studiować prawo.