Jak zostać radnym?

Zasady wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Kto może zostać Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego?

Kandydatem na radnego Młodzieżowego Sejmiku może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • zamieszkuje na terenie województwa śląskiego
  • ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 roku życia
  • posiada status ucznia lub studenta.

Młodzieżowy Sejmik składa się z 62 radnych, wybieranych na podstawie zgłoszeń złożonych przez:

  • młodzieżowe rady – 45 radnych;
  • samorządy studenckie – 10 radnych;
  • osoby indywidualne – 7 radnych.


Jak zostać radnym?

Krok 1 i najważniejszy

Odważ się i podejmij decyzję, weź sprawy w swoje ręce!


Krok 2

Wypełnij i dostarcz formularz

W celu zgłoszenia kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku:

  • młodzieżowe rady – przekazują formularz zgłoszeniowy kandydata na radnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • samorządy studenckie – przekazują formularz zgłoszeniowy kandydata na radnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • osoby indywidualne – przekazują formularz zgłoszeniowy kandydata na radnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i dołączają do niego rekomendacje co najwyżej 3 organizacji pozarządowych lub innych podmiotów społecznych potwierdzających aktywną działalność kandydata

Formularz do pobrania w zakładce O nas  ® Formularz zgłoszeniowy

Wypełniony formularz złóż w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego lub prześlij na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

 

Krok 3

Weź udział w wyborach

Ostatnim etapem wyborów jest losowanie, które przeprowadzane jest w sposób jawny.

Przyjdź na losowanie. O miejscu i dacie losowania dowiesz się z informacji zamieszczanych na tej stronie internetowej.


Krok 4

Obejmij mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Jeśli losowanie okazało się dla Ciebie szczęśliwe, przyjdź na sesję inauguracyjną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego!

Terminy poszczególnych etapów wyborów znajdziesz w zakładce O nas  ® Terminarz wyborczy.

Szczegóły dotyczące systemu wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego określa Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, dostępny w zakładce Sejmik Młodzieżowy ® Regulamin

 

Załączniki
Jak zostać radnym - grafika [PDF 286,9kB]