Kacper Cuber

Jest uczniem Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim i kształci się w zawodzie technik mechatronik. Interesuje się muzyką oraz mechatroniką.