Kamil Nikel

Jest uczniem klasy o profilu biologiczno-chemicznym liceum ogólnokształcącego oraz przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. Był przewodniczącym samorządu uczniowskiego w gimnazjum. Interesuje się samorządnością, problematyką partycypacji młodzieży oraz medycyną. Aktywnie wspiera młodych lekarzy i ratowników medycznych. Przyjemność sprawia mu pomaganie innym.