Karol Krystek

Jest studentem farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Aktywnie działa w samorządzie studenckim. Jest zastępcą przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WFzOML, delegatem do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego SUM, działa także w Komisji ds. Promocji i Rozwoju SUM oraz Polskim Towarzystwie Studentów Farmacji.