Kinga Płodowska

Jest uczennicą Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie i kształci się w  zawodzie technik logistyk. Jest przewodniczącą klasy oraz sekretarzem w samorządzie uczniowskim. Interesuje się sportem – głównie siatkówką, którą trenuje od ponad 5 lat.