Kosma Kosydar

Jest studentem II roku Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Działa w Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego oraz Radzie Uczelnianej Samorządu, a także pełni funkcję wydziałowego koordynatora Komisji ds. Promocji i Rozwoju SUM. Jest zapalonym żeglarzem i narciarzem. Hobbistycznie gotuje.