Michał Strzelczyk

Jest studentem historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Działa w uczelnianym samorządzie studenckim oraz Stowarzyszeniu Historycznym Reduta Częstochowa.