Młode Śląskie o smogu

fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka
Podczas II Sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego radni wyrazili chęć zaangażowania w walkę o czyste powietrze

"Smog ma negatywny wpływ na nas wszystkich, na nasze zdrowie. Niezmiernie ważne jest prowadzenie projektów uświadamiających, a także, aby zwiększyć zasięg prowadzonych działań, nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi” – stwierdził radny Patryk Dziuban.

W wyniku podjętej dyskusji ustalono, że do wykonanych działań należy włączyć członków młodzieżowych rad miast, którzy, dzięki znajomości skali problemu na ich terenie, służyć będą pomocą i doświadczeniem w zwalczaniu negatywnych skutków smogu. Do zaproponowanych działań zaliczyć można również rozmowę z mieszkańcami miast i mniejszych miejscowości województwa śląskiego, rozdawanie ulotek informacyjnych oraz prowadzenie prelekcji w szkołach. Zwieńczeniem akcji ma być zrealizowany w przyszłym roku koncert, który podsumuje działalność Młodzieżowego Sejmiku.

Kolejny punkt obrad przewidywał powołanie komisji stałych. Utworzono: Komisję Dialogu i Komunikacji Społecznej; Komisję Promocji i Marketingu; Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji; Komisję Rewizyjną oraz Komisję Statutową i Regulaminową. Ich kompetencje i zakres działań określone będą na pierwszych posiedzeniach.

Następne posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego odbędzie się 20 grudnia br.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka
Tagi: