Musimy działać!

fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
O planach na najbliższe miesiące rozmawiano podczas kolejnej sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Radni dyskutowali m.in. na temat organizacji Kongresu Młodzieżowych Rad Miast, Turnieju Debat Oksfordzkich czy akcji ploggingu w Parku Śląskim

V sesję Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego rozpoczęło wystąpienie Mikołaja Rykowskiego z Fundacji Wolne Miejsce, zajmującej się organizacją świąt dla osób samotnych oraz dla polonii mieszkającej na Ukrainie, Białorusi, w Brazylii, Kanadzie i Irlandii. Rykowski zachęcał młodzieżowych radnych do włączenia się w najbliższe akcje i wsparcie przygotowania śniadania wielkanocnego oraz Wielkanocy na Białorusi. „Na samotność jedynym lekiem jest drugi człowiek” – mówił przybliżając działalność Fundacji, dzięki której w 2017 roku do wspólnej Wigilii usiadło łącznie ponad 7000 osób w Chorzowie, Warszawie, Łodzi, Kołobrzegu. Zwracając się do radnych z zaproszeniem do współpracy – zbiórki produktów, wsparcia grupy wolontariuszy – podkreślał, że „sednem [działalności Fundacji] jest rozmowa przy świątecznym stole”, dzięki czemu osoba samotna wie, że ktoś na nią czeka.

Podczas sesji rozmawiano o propozycjach działań, których chcą się podjąć młodzieżowi radni pod szyldem Sejmiku. Rafał Wypior przedstawił pomysł organizacji ploggingu w Parku Śląskim, czyli biegu połączonego z akcją zbierania śmieci (nazwa jest zestawieniem joggingu i szwedzkiego słowa „plocka upp” – podnosić). Pomysłodawcami łączenia rekreacji z promowaniem postaw proekologicznych są Szwedzi, lecz inicjatywa zyskuje zwolenników i ploggersów można spotkać w największych metropoliach – Berlinie, Paryżu i Nowym Jorku. Pierwszy plogging w województwie śląskim planowany jest na 22 kwietnia (niedziela). Radna Klaudia Franiel zaprezentowała z kolei zarys Kongresu Młodzieżowych Rad Miast oraz Turnieju Debat Oksfordzkich, które miałyby się odbyć w maju. Wszystkie trzy inicjatywy zyskały poparcie młodzieżowych radnych.

Przewodniczący poszczególnych komisji podsumowali dotychczasowe działania, a radna Klaudia Franiel (przewodnicząca komisji dialogu i komunikacji społecznej) zaprosiła wszystkich radnych do włączenia się w przygotowanie atrakcji, za które będą odpowiadali przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku podczas wojewódzkich obchodów Dnia Dziecka.

Radni głosowali także nad uchwałami wygaszenia mandatów dwóm radnym. Uchwały zostały przyjęte, a mandaty radnych objęły Daria Grudziądz oraz Hanna Tręda. Oprócz tego, pozytywnie zaopiniowano projekt nowego Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

W trakcie V sesji zaprezentowano również skład Zespołu Doradczego MSWŚ. Zespół tworzy 27 osób w wieku poniżej 26 lat, wyłonionych przez radnych na podstawie nadesłanych aplikacji. Poszukiwano przede wszystkim – jak napisano w zaproszeniu do składania zgłoszeń – ludzi otwartych, zmotywowanych do działania oraz pragnących zdobywać nowe umiejętności, chcących włączać się w realizację ambitnych projektów na rzecz mieszkańców województwa śląskiego. W imieniu Zespołu głos zabrał Marcin Gad, deklarując wsparcie dla prac Sejmiku i gotowość Zespołu do czynnego udziału w dyskusjach podczas jego spotkań.

Następna sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego odbędzie się 9 kwietnia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Tagi: