Paweł Ficek

Jest uczniem Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej i kształci się w zawodzie technik obsługi turystycznej. Działa w samorządzie szkolnym. Jest radnym Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze, w której pełni funkcję przewodniczącego Komisji Środowiska i Budżetu. Do Młodzieżowego Sejmiku zdecydował się kandydować, by sprawdzić się i zdobyć doświadczenie. Ma nadzieję na wniesienie wielu dobrych pomysłów oraz dobrych praktyk. Pasjonują go podróże. Popołudniami realizuje się w łucznictwie oraz działalności harcerskiej.