Piotr Wójtowicz

Jest uczniem klasy o profilu matematyczno-geograficznym Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej. Od 3 lat zasiada w młodzieżowej radzie miasta i obecnie jest jej przewodniczącym. Brał udział w akcjach charytatywnych takich (Pola Nadziei, zbiórki dla hospicjum). Angażuje się w organizację konkursów i innych inicjatyw w swoim mieście. Jest zapalonym geografem, interesuje się sportem, szczególnie siatkówką oraz tenisem stołowym.