Przemysław Dytkowski

Jest uczniem klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym Liceum Ogólnokształcącego w STO I Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. S. Konarskiego w Katowicach. Jest także przewodniczącym samorządu uczniowskiego oraz członkiem Śląskiego Klubu Strzeleckiego ALFA. Angażuje się w projekt Zwolnieni z Teorii i trenuje strzelectwo śrutowe do rzutków. Od kwietnia 2017 roku zajmuje 1 miejsce w FITASC World Rankings w Compak Sporting w kategorii junior.