Przemysław Trepka

Jest uczniem Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu i kształci się w zawodzie technik logistyk. Był radnym Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie. Działa w Stowarzyszeniu Moje Zawiercie oraz sekcji młodzieżowej partii Wolność. Interesuje się piłką nożną, motocyklami i polityką.