Sabina Naczyńska

Jest uczennicą Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku i kształci się w zawodzie technik hotelarstwa. Jest zastępcą przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Rybnik. Lubi czytać książki, śpiewać oraz robić zdjęcia. Mimo skróconej kadencji ma nadzieję na owocne działania i pomyślną współpracę z radnymi Młodzieżowego Sejmiku.