Szymon Sadowski

Jest uczniem Technikum nr 13 w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach. Udział w pracach Komisji Kultury oraz Komisji Sportu i Rekreacji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego zadeklarował zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Z zamiłowania jest muzykiem – śpiewa, gra na gitarze, pianinie i organach.