Termin zgłaszania kandydatów na radnych MSWŚ

30 września 2017 roku - upływa termin zgłaszania kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. W przypadku zgłoszeń nadsyłanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pocztą liczy się data stempla pocztowego.

12 października 2017 roku o godzinie 9.30 Muzeum  Śląskie - wybory w których w drodze losowania wyłonieni zostaną radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego na zasadach przewidzianych w regulaminie oraz warsztaty dla wszystkich uczniów i studentów z terenu województwa śląskiego  „Czy młodzi ludzie chcą samorządzić?”.