Termin zgłaszania kandydatów na radnych MSWŚ

25 maja 2018 roku - wybory uzupełniające, w których w drodze losowania wyłonieni zostaną radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego na zasadach przewidzianych w regulaminie

11 maja 2018 roku
- upływa termin zgłaszania kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego (wybory uzupełniające). W przypadku zgłoszeń nadsyłanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pocztą liczy się data stempla pocztowego