The sky is the limit

Zdjęcie Zdjęcie
IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa

„Zastąpcie nas jak najszybciej i zacznijcie rządzić w sposób, jaki wymyka się wszelkim barierom, który nie ma żadnych ograniczeń, w którym sformułowanie "The Sky is the limit" jest główną zasadą waszego podejścia do tej misji, którą tutaj wykonujecie. Jesteście jedynym demokratycznie wybranym sejmikiem młodzieżowym w całej Polsce, wśród 16 województw. Pielęgnujcie to, bawcie się tym, cieszcie się tym. No i róbcie dobre rzeczy” – powiedział wicemarszałek Michał Gramatyka na wstępie obrad.

Podczas sesji radni głosowali nad uchwałami wygaszenia mandatów trzem radnym. Po krótkiej dyskusji uchwały zostały przyjęte. Na miejsce jednej z radnych mandat objęła Aleksandra Żyła. Przedstawiono także opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą prowadzenia dyskusji w trakcie obrad sejmiku przez prezydium MSWŚ.

Dyskutowano również o uchwale w sprawie sieciowania Młodzieżowych Sejmików Województw oraz młodzieżowych rad miast i gmin. Jej projekt przedstawiła Klaudia Franiel, przewodnicząca Komisji Dialogu i Komunikacji Społecznej. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przez sejmik.

Kolejny punkt obrad przewidywał wystąpienie przewodniczących komisji na temat planów prac poszczególnych komisji. Klaudia Franiel przedstawiła pomysły działania w ramach sieciowania młodzieżowych rad miast. Wspomniała m.in. o spotkaniu we Wrocławiu z przewodniczącym Sejmiku Dolnośląskiego oraz o pierwszym pomyśle na współpracę, jakim jest pomoc w utworzeniu sejmiku w województwie małopolskim. W marcu planowane są spotkania z samorządami studenckimi oraz w ramach projektu Integracji Pokoleń. Obecnie trwa finalizacja projektu powołania zespołu doradczego. Końcowym wydarzeniem tej kadencji ma być zaplanowany wstępnie na 25 maja Kongres Młodzieżowych Rad Miast i Młodzieżowych Sejmików.

Jakub Szyll, przewodniczący Komisji Promocji i Marketingu poinformował o prowadzeniu kont Młodzieżowego Sejmiku na portalach społecznościowych, w tym m.in. na Facebooku i Snapchacie. Wspomniał również o planowanej inicjatywie „Polowanie na Radnego”. Jej celem jest propagowanie idei samorządności wśród młodzieży oraz promowanie działalności śląskiej MSWŚ.

Kinga Mak, przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej przedstawiła obecny stan prac nad opracowywaniem wewnętrznego regulaminu. Na wniosek sekretarz sejmiku, Kingi Mak głosowano nad wnioskiem o patronat honorowy MSWŚ dla Dziecięcej Szkoły Biznesu organizowanej przez Forum Business Centre Club. Patronat został przyznany.

Termin następnego posiedzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego wyznaczono na 21 marca br.

autor: Karolina Piszcz

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Tagi: