Zespół ds. ekologii i ochrony środowiska

  1. Marcin Gad – przewodniczący
  2. Dominik Duda – sekretarz
  3. Marcelina Kozubek
  4. Aleksandra Masny
  5. Weronika Orska
  6. Kamil Piekorz
  7. Tomasz Pyrcik
  8. Nicola Śliwa