Zuzanna Petlic

Jest uczennicą klasy o profilu medyczno-laboratoryjnym Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej. Działa w Młodzieżowej Radzie Gminy w Jaworzu. Pasjonuje się biegami górskimi oraz łucznictwem. Nieodłącznym elementem jej życia jest muzyka, bez której go sobie nie wyobraża.