Adam Kruczkowski

Jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Myszkowie oraz przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Myszków i sekretarzem samorządu uczniowskiego. Angażuje się w działania na rzecz młodzieży, służące rozwijaniu ich zainteresowań i pasji. Interesuje się sportem, medycyną, historią i astronomią.