Budżet obywatelski dla młodych!

 Zdjęcie Zdjęcie
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczący opracowania projektu mechanizmu wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowego budżetu obywatelskiego

Samorząd województwa promuje idee partycypacji, czyli zaangażowania obywateli w życie społeczne i publiczne. Jednym z elementów partycypacji społecznej jest budżet obywatelski, tj. wydzielona część budżetu województwa, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy. 

W ogłoszonym konkursie udział wezmą m.in. organizacje pozarządowe specjalizujące się w kwestiach budżetu obywatelskiego. Celem jest przygotowanie budżetu obywatelskiego opartego na najlepszych, sprawdzonych wzorach. Przygotowanie budżetu obywatelskiego dla województwa i zaproszenie mieszkańców do współpracy przy jego rozdzielaniu jest znacznie trudniejsze niż przygotowanie budżetu obywatelskiego dla gminy. 

Do udziału w konkursie zaproszone są podmioty do tego uprawnione, m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne. 

Na realizację konkursu przeznaczono kwotę 100 tys. zł. Oferty należy składać do 16 maja 2018 r., rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 czerwca 2018 r. 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod nr tel. 32 20 78 202. 

Niezbędne formalne informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie Śląskie dla NGO.