Czy młodzi chcą samorządzić?

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
W Muzeum Śląskim wyłoniono członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Wcześniej, podczas kilku warsztatów, młodzi ludzie prezentowali swoje pomysły dotyczące rozwoju całego regionu i wizji społeczeństwa obywatelskiego.

„Dzisiaj czujemy deficyt zaangażowania młodych ludzi w sprawy społeczne. Chcemy to zmienić. Zachętą, także do samoorganizowania się, jest właśnie Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego. To dopiero pierwszy, ale ważny krok. Chcemy słuchać młodych ludzi, edukować ich z zakresu samorządności i demokracji. Wierzę, że nam się to uda. Samej młodzieży zaś przy okazji życzę, by nie miała poczucia straconego czasu. Trzymam mocno kciuki” – zwrócił się do zebranych Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Przypomnijmy: Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego składa się w sumie z 62 radnych. 45 z nich zgłaszają młodzieżowe rady miejskie, 10 – samorządy studenckie, a 7 – osoby indywidualne. Kandydatem na radnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: zamieszkuje na terenie województwa śląskiego i ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 roku życia i posiada status ucznia lub studenta. Z tej puli zgłoszonych wyboru radnych dokonuje się drogą losowania – osobno dla każdego okręgu wyborczego.

Zanim doszło do wyłonienia członków pierwszej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, w Muzeum Śląskim w Katowicach przeprowadzono kilka warsztatów. Na nich młodzi ludzie mieli w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie, czy chcą realnie zmieniać i rozwijać swoje bliższe i dalsze otoczenie. Jeżeli tak – to jakimi instrumentami, a jak nie – to co się musi stać, by takie nastawienie jednak zmienić.

„Młodzi ludzie muszą najpierw uwierzyć, że coś faktycznie od nich zależy. W Rybniku nam się to udało. Stworzyliśmy miedzy innymi sieć punktów, w których uczniowie ze średnią co najmniej 4,5 mają zniżki. Korzysta z tego ponad 800 uczniów. Nie widzę żadnych przeszkód, by tak samo efektywny był Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego” – uważa Dominik Grabowski reprezentujący Młodzieżową Radę Miasta w Rybniku.

„Młodzi ludzie mają zupełnie inne spojrzenie na wiele spraw, jakby świeższe. Trzeba tylko brać je pod uwagę. Dlatego bardzo podoba mi się inicjatywa powołania Młodzieżowego Sejmiku” – dodaje Wiktoria Skowrońska, tegoroczna maturzystka ze Świętochłowic.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Załączniki
Radni Młodzieżowego Sejmiku [PDF 77,7kB]

Filmy