Dawid Przybyłowski

Uczeń X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach. W latach 2016 – 2017 radny Młodzieżowej Rady Miasta w Czeladzi. Zaangażowany w przygotowanie i realizację projektów międzypokoleniowych. Jest m.in. członkiem grupy teatralnej, łączącej młodzież i seniorów.