Denis Dąbrowski

Jest uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich oraz przewodniczącym samorządu szkolnego i wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie, w której jako radny zasiada od pięciu kadencji. Interesuje się socjologią, polityką oraz szeroko rozumianą działalnością społeczną.