Dominik Duda

Jest uczniem I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki. Interesuje się przedsiębiorczością, z którą chce związać swoją przyszłość. Współpracuje z Młodzieżową Radą Miasta Żory i wspólnie z jej radnymi stara się zachęcać młode pokolenie do aktywnej pracy na rzecz swojego miasta.