Dwa dni lekcji obywatelskich

Jak budować społeczeństwo obywatelskie, co zrobić, aby społeczeństwo było bardziej aktywne i czy partycypacja społeczna ludzi młodych ma sens? – nad tymi problemami dyskutowali naukowcy, samorządowcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz młodzież podczas dwudniowej, ogólnopolskiej konferencji w Katowicach

„Cieszę się, że takie dyskusje odbywają się w województwie śląskim. Młodzi ludzie często nie mają wiedzy na temat działających instytucji, co zrobić, aby społeczeństwo było bardziej aktywne    czy co zrobić i jak, by móc artykułować i realizować swoje potrzeby” – mówiła do młodzieży Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W spotkaniu uczestniczyła także Katarzyna Kuczyńska-Budka, dyrektor Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Opowiedziała o przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego „Programie dla młodych”, który ma zwiększyć, wpływ młodego pokolenia na to, co dzieje się nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale też w całym regionie. Program powstał – jak podkreśliła – w wyniku dyskusji oraz spotkań z młodzieżą i stanowi ramy wszystkich aktywności, o które upominali się młodzi ludzie, i które teraz są wypełniane. Zadeklarowała też otwartość na nowe pomysły.

Konferencja pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne adresowana była do przedstawicieli środowiska akademickiego, nauczycieli, samorządów, organizacji pozarządowych oraz wszystkich, szczególnie ludzi młodych, zainteresowanych wymianą myśli i doświadczeń, które koncentrują się wokół problemu partycypacji społecznej.

Klaudia Franiel i Jakub Dworczyk, radni Młodzieżowego Sejmiku, podczas odbywającej się w ramach konferencji sesji posterowej, zaprezentowali plakat pn. „Nic o nas bez nas – partycypacja młodzieży w życiu społecznym” oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat  udziału młodych ludzi w życiu społecznym na podstawie działań podejmowanych przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego.

Ponad to w programie konferencji znalazły się wykłady eksperckie, panele dyskusyjne oraz przygotowane specjalnie dla radnych młodzieżowych rad miast, gmin i powiatów w województwie śląskim i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego warsztaty na temat budowania marki lidera, polityki lokalnej i regionalnej oraz pracy dziennikarza.

Konferencja zorganizowana została przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej i Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Krzysztofa Jarosza.