Dwa tygodnie na zgłoszenia młodych radnych

Jeszcze tylko do 30 września można zgłaszać kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego to szansa dla wszystkich odważnych młodych ludzi do zaangażowania się w sprawy młodzieży w regionie i w sprawy ważne dla całego naszego województwa.

Kandydatem na radnego Młodzieżowego Sejmiku może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • mieszka w województwie śląskim,
  • ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 roku życia,
  • posiada status ucznia lub studenta.

Młodzieżowy Sejmik składa się z 62 radnych wybieranych na podstawie zgłoszeń złożonych przez:

  • rady młodzieżowe – 45 radnych;
  • samorządy studenckie – 10 radnych;
  • osoby indywidualne – 7 radnych.

Termin zgłaszania kandydatów na młodych radnych Sejmiku upływa 30 września 2017 r.

Szczegółowo całą procedurę wyborczą określa Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.