Kandydaci na radnych

 Zdjęcie Zdjęcie
Prezentujemy listę kandydatów, którzy wystartują w wyborach uzupełniających do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Zgodnie z przyjętym Regulaminem MSWŚ, co roku przeprowadzane są wybory uzupełniające i w miejsce radnych kończących kadencję, wybierani są nowi. W tym roku wybory uzupełniające odbędą się 25 maja, a nowo wybrani radni swoją kadencję rozpoczną 18 października 2018 r.

Wybory przeprowadzone zostaną zgodnie z podziałem na okręgi wyborcze obowiązujące w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2014 r. W wyniku losowań wyłonieni zostaną radni oraz kandydaci rezerwowi, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego młodzieżowego sejmiku będą obejmować kolejno wakujące mandaty.

O mandat radnego mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy: posiadają status ucznia lub studenta, mają ukończone 15 lat, a nie przekroczyli 24 roku życia i zamieszkują na terenie województwa śląskiego, w tym także radni młodzieżowego sejmiku, którym kończy się kadencja.

Dla przedstawicieli młodzieżowych rad do objęcia będzie łącznie 20 mandatów.

Dla przedstawicieli samorządów studenckich przewidziano 5 mandatów.

Dla osób indywidualnych wybory odbędą się tylko w 3 okręgach, w których do obsadzenia będą łącznie 3 mandaty w tym:

  • w okręgu nr 2 obejmującym Katowice, Mysłowice, Tychy oraz powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński – 1 mandat;
  • w okręgu nr 3 obejmującym Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory, powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski – 1 mandat;
  • w okręgu nr 7 obejmującym Dąbrowę Górniczą, Jaworzno, Sosnowiec oraz powiaty: będziński, zawierciański – 1 mandat.

Lista kandydatów znajduje się poniżej (załącznik).
Załączniki
Uchwała nr 6/2018 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE [PDF 501,6kB]
Uchwała nr 5/2018 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE [PDF 2,2MB]
tagi: