Maja Kuder

Jest uczennicą Technikum Chemicznego w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, działa w samorządzie uczniowskim. W wolnym czasie gra w siatkówkę i tańczy w grupie mażoretek Inez. Chce, w imieniu młodzieży województwa śląskiego, przedstawiać jej opinie władzom, by tym samym ludzie młodzi mieli większy wpływ na przyszłość regionu.