Małgorzata Klimczok

Jest studentką I roku prawa Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Siemianowice Śląskie. Była przewodniczącą klasy oraz wiceprzewodniczącą samorządu uczniowskiego w szkole średniej. Interesuje się historią Polski i regionu, a także polityką, muzyką i prawem. Kocha podróże.