Marcin Pyzik

Jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Krzepicach oraz sekretarzem Młodzieżowej Rady Sołeckiej w Dankowicach, w latach 2016–2017 był jej przewodniczącym. Działa na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej, a wolnym czasie gra na perkusji.