Michał Róg – Przewodniczący

 Michał Róg Michał Róg
Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Urodzony 26 maja 2003 r. w Jastrzębiu-Zdroju. Absolwent X Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Katowicach. Student prawa na Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Katowiczanin, Społecznik, Członek Młodzieżowych Organów Konsultatywnych, Organizator wydarzeń a także Wolontariusz.

Radny Młodzieżowej Rady Miasta Katowice w latach 2019-2021.

W 2021 roku wybrany do składu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w którym objął funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Od 2022 roku Członek VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministerstwie Edukacji i Nauki a także Radny II kadencji Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

W 2022 roku ponownie uzyskał mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w którym większością bezwzględną głosów objął funkcję Przewodniczącego.

Prywatnie fascynat historii; szczególnie okresu XX wieku, a także pasjonat geopolityki, ekonomii, prawa oraz psychologii i militariów z szczególnym uwzględnieniem broni pancernej.