Młodzi będą przekonywać do swoich racji

Młodzież będzie mogła zaprezentować swoje umiejętności retoryczne podczas Turnieju Debat Oksfordzkich Młodzieżowych Rad Województwa Śląskiego, który zaplanowano na 28 maja 2018 r.

Turniej, który jest kolejnym z przedsięwzięć realizowanych w ramach „Programu dla młodych”, organizowany jest przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego we współpracy z Kołem Naukowym Debat Oksfordzkich Uniwersytetu Śląskiego oraz Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców.

Debata oksfordzka, w której ważniejsza jest siła argumentów niż słuszność racji, odbywa się wg ściśle określonych reguł. Uczy m.in. pracy w zespole, umiejętności szukania argumentacji, słuchania innych oraz pokory i szacunku dla przeciwnika. W Polsce posiada już blisko 30-letnią tradycję i jej popularność z roku na rok ciągle rośnie.

Debatować będą radni młodzieżowych rad gmin, miast i powiatów. Przewidziane są trzy tury debat w fazie grupowej oraz debata finałowa, w której zmierzą się drużyny zwycięskie oraz walczące o trzecie miejsce. Przekonujących do słuszności swoich poglądów będą oceniać jedni z najbardziej doświadczonych jurorów debat w Polsce. Pod dyskusję poddane zostaną następujące tezy:

  1. Ingerencja w geny człowieka powinna być dozwolona.
  2. W obecnej sytuacji politycznej ocieplenie stosunków z Rosją leży w gestii Polski.
  3. Polska powinna zalegalizować marihuanę.
  4. Doktryna „jeden kraj, dwa systemy” jest najlepszą metodą na pojednanie Tajwanu z Chinami.
  5. W obecnych czasach monarchia konstytucyjna jest lepszym ustrojem niż demokracja parlamentarna.

 

Do udziału w debatach młodzieżowe rady mogą zgłaszać drużyny składające się z 4 osób oraz dodatkowo maksymalnie 4 osoby wspierające zespół w turniejowych zmaganiach.

Zgłoszenia należy przesłać elektronicznie do 21.05.2018 r. na adres e-mail mlodzi@slaskie.pl, podając wyłącznie liczbę osób oraz informację, którą młodzieżową radę reprezentują. W Turnieju weźmie udział 6 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń). Na zwycięzców czekają nagrody.

Zapraszamy do udziału!