Młodzieżowi radni sadzą drzewa

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora
Lekcja ekologii w nadleśnictwie Świerklaniec

W okresie pandemii Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego nie rezygnuje ze swojej aktywności. Członkowie Rady podejmują działania, mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności. 

Na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec trzech Młodzieżowych Radnych: Patrycja Nowosielska, Denis Dąbrowski oraz Piotr Strusz wzięło udział w akcji sadzenia drzew.  Tomasz Związek – leśniczy, sprawował opiekę nad młodymi adeptami ekologii, którzy posadzili przywiezione przez niego sadzonki. Młodzieżowi Radni uczestniczyli także w lekcji ekologii. Dowiedzieli się, że wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. 

To owocne spotkanie wpisuje się w inicjatywy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Młodzi Radni nie tylko uczestniczą aktywnie w procesach odnowy biologicznej ekosystemu regionu, ale także zdobywają wiedzę od osób, na co dzień związanych z pracą w tym obszarze. Jest to bardzo efektywna forma promocji zdrowego, ekologicznego stylu życia młodego pokolenia oraz nauka współodpowiedzialności za region, w którym żyje.