Młodzieżowy Sejmik w nowym składzie zainaugurował swoją działalność

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się kolejna, XVI sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

W czasie posiedzenia członkowie Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs oraz Izabela Domogała wręczyły zaświadczenia o wyborze nowym, młodzieżowym radnym. 

Całość gremium wybrała nowe prezydium w składzie:

 • Nikodem Ankudowicz – przewodniczący;
 • Małgorzata Klimczok – zastępca przewodniczącego (reprezentant młodzieżowych rad);
 • Wojciech Magierowski – zastępca przewodniczącego (reprezentant samorządów studenckich);
 • Marcin Pyzik – zastępca przewodniczącego (reprezentant osób indywidualnych);
 • Jan Pałasz – sekretarz.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego