Młodzieżowy Sejmik wybrał swoje władze

 graf. UMWS graf. UMWS
XXIII Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego odbyła się online

W posiedzeniu uczestniczył Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Danuta Maćkowska, dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Marszałek Chełstowski podkreślił, że młodzieżowi radni powinni ze szczególną troską angażować się w działania proekologiczne, co pozwoli na zbudowanie w nich większego poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko.

Podczas sesji radni wybrali Prezydium Młodzieżowego Sejmiku:

  • Przewodniczącą Młodzieżowego Sejmiku została Małgorzata Klimczok;
  • Zastępcą Przewodniczącej z ramienia młodzieżowych rad został Miłosz Łągiewka:
  • Zastępcą Przewodniczącej z ramienia samorządów studenckich został Krzysztof Sączawa;
  • Zastępcą Przewodniczącej z ramienia osób indywidualnych został Rafał Scholz;
  • Sekretarzem Młodzieżowego Sejmiku został Dominik Duda.

W czasie obrad przyjęto również uchwałę w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie w każdej z gmin powiatu gliwickiego Młodzieżowej Rady Gminy.