Paczka dla kombatanta

 fot. UMWS fot. UMWS
Magdalena Woźniak i Denis Dąbrowski - Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego odwiedzili podpułkownika Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” - żołnierza 72 Pułku Piechoty Armii Krajowej

Była to wzruszająca żywa lekcja historii, której bohater zaszczycił radnych opowieścią o czasach swojego dzieciństwa, wojennej młodości, walki o wolną Polskę oraz trudnych życiowych decyzjach. Radni wręczyli zasłużonemu kombatantowi specjalnie przygotowaną paczkę świąteczną i wspólnie stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

Panu Henrykowi życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia i poczucia dumy z dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS