Po wakacjach Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego zaplanował kolejne posiedzenie

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
XV sesja odbędzie się 11 września 2019 roku w Sali Sejmu Śląskiego. Początek obrad o godzinie 10.00

Swoją obecność zapowiedziała członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs. Podczas obrad młodzi radni będą gościć przedstawiciela Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach, który przedstawi prezentację dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci pt. „Ciemne strony Internetu”.

Radni Młodzieżowego Sejmiku rozpatrzą projekty uchwał dotyczących wygaszenia mandatów dwóm radnych. Będą opiniowali propozycje zmian w swoim regulaminie, a także powołają Zespół Doradczy. Sesja będzie ostatnią dla radnych, których kadencja kończy się w 2019 roku, dlatego będzie to dobra okazja do podsumowania dotychczasowej działalności, ewaluacji i wyciągnięcia wniosków na najbliższą przyszłość.

Załączniki
Proponowany porządek obrad [PDF 511,8kB]