Prawo autorskie bez tajemnic

 Zdjęcie Zdjęcie
Piąte spotkanie z cyklu „Koncertowych warsztatów z Miuoshem” odbyło się na scenie w Malarni Teatru Śląskiego w Katowicach. Na scenie zaroiło się od gości!

Warsztaty rozpoczęły się od zwiedzania budynku Teatru Śląskiego. Uczestnicy zobaczyli główną scenę i to, co za nią i pod nią – zajrzeli do magazynów, orkiestronu oraz basenu przeciwpożarowego. Przemknęli przez kulisy i zobaczyli garderoby, z których na co dzień korzystają gwiazdy katowickiej sceny. Nie zabrakło anegdot teatralnych z pierwszej ręki – Miuosh występuje na deskach Teatru Śląskiego w spektaklach „Wujek.81. Czarna Ballada” oraz „Himalaje”.

Na scenie w Malarni uczestników spotkania przywitał Robert Talarczyk – dyrektor Teatru Śląskiego. Bądźcie uparci, konsekwentni, nie odpuszczajcie – radził młodym, pytany jak można go przekonać do swojego projektu. Zwracał też uwagę na umiejętności autoprezentacji i budowania relacji, które w przyszłości mogą zaprocentować współpracą.

Głównym tematem spotkania były prawa autorskie, o ochronie których opowiadał radca prawny, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Borys Budka. Młodzi dowiedzieli się co podlega prawnej ochronie, jak się zabezpieczyć będąc autorem lub organizatorem wydarzenia oraz jaka jest różnica między inspiracją a plagiatem. Niuanse wynikające z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz praktyczne zastosowanie poszczególnych przepisów spotkały się z dużym zainteresowaniem – z sali padło wiele pytań, młodzi dopytywali m.in. o kwestie zabezpieczania interesów artysty, prawne uregulowania dotyczące coverów.


Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach jest największą sceną dramatyczną na Górnym Śląsku. Budynek otwartego w 1907 roku Teatru Miejskiego (Stadttheater) zaprojektował Carl Moritz. Wśród wielu pokoleń aktorów w historii katowickiej sceny zapisały się takie osobowości, jak Tadeusz Łomnicki, Gustaw Holoubek (w latach 1954-56 dyrektor artystyczny), Ewa Lassek, Tadeusz Kalinowski, Bolesław Mierzejewski, Ignacy Gogolewski (dyrektor w latach 1971-1974) czy też debiutujący w teatrze Ewa Dałkowska, Krzysztof Kolberger i Marek Kondrat. Teatr stara się spełniać rolę sceny narodowej na Śląsku. W jego repertuarze, przede wszystkim na Dużej Scenie, stałe miejsce zajmują wybitne pozycje klasyki polskiej i światowej. W ostatnich latach swoje prapremiery miały też dramaty napisane w gwarze śląskiej. Na powstałej w 1981 roku Scenie Kameralnej najczęściej wystawiane są współczesne dramaty polskie i obce. Trzecim miejscem prezentacji jest Scena w Malarni, utworzona w listopadzie 1992 roku w siedzibie dawnej loży masońskiej.

„Koncertowe warsztaty z Miuoshem” są okazją do zdobycia umiejętności z zakresu zarządzania projektem i organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Miasto Rybnik, w związku z przyjętym w kwietniu „Programem dla młodych”, którego celem jest wspieranie młodych ludzi w rozwoju umiejętności, zdobywaniu doświadczeń, odkrywaniu oraz pielęgnowaniu swoich pasji. Warsztaty zakończą się koncertem w Teatrze Ziemi Rybnickiej, zaplanowanym na 12 października.

Kolejne spotkanie odbędzie się 19 września w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie