Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

PREZYDIUM MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

  1. Nikodem Ankudowicz - Przewodniczący
  2. Marcin Buhl - Zastępca Przewodniczącego
  3. Małgorzata Klimczok- Zastępca Przewodniczącego
  4. Wojciech Wydmański - Sekretarz