Przygotowania do bycia liderem

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

W Zabrzu odbyło się szkolenie dla liderów skierowane do osób związanych z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego

W warsztatach wzięło udział 30 młodzieżowych radnych. Szkolenie prowadziła Fundacja Szkoła Liderów z Warszawy.

Podczas szkolenia podjęto m.in. tematy planowania strategicznego (w tym plan działania Sejmiku na lata 2019-2020) oraz motywacji do działania. Analizowano czynniki skutecznego działania zespołu, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, skutecznej komunikacji w zespole, integracji uczestników.

Młodzieżowi radni omówili główne założenia planu działania na najbliższe miesiące. Gościem wydarzenia była Danuta Maćkowska, dyrektor Wydziału Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Na zakończenie dwudniowego szkolenia młodzi radni zwiedzili zabytkową kopalnię Guido.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Filmy