Róbmy rzeczy wyjątkowe!

 Zdjęcie Zdjęcie
„Przygotowanie dobrego budżetu nie jest łatwe, ale robiąc rzeczy wyjątkowe, warto się wyjątkowo starać” – przekonywał Miuosh podczas trzeciego spotkania w ramach „Koncertowych warsztatów”, które poświęcone były tworzeniu planu wydatków

Budżet jest jedną z najważniejszych części projektu – koszty muszą znaleźć swoje pokrycie we wpływach z biletów lub od sponsorów. Dlatego całe dzisiejsze warsztaty dotyczyły planowania wydatków na poszczególne elementy koncertu. Rozmawiano o gażach artystów, kosztach przygotowania aranżacji, wynajmie sali, kosztach oświetlenia i nagłośnienia, kosztach promocji i ubezpieczenia. Miuosh opowiadał o obowiązkach, których należy dopełnić organizując koncert, czyli umowach ze związkami reprezentującymi artystów i chroniącymi ich praw – ZAiKS i STOART. Rozmawiano także o biletach i o tym, dlaczego warto dzielić je na kategorie cenowe, jak robić to umiejętnie, w jaki sposób promować sprzedaż poszczególnych pul biletów.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Opery Śląskiej w Bytomiu, którą uczestnicy mieli okazję zwiedzić, zaglądając do orkiestronu i magazynów kostiumów, oglądając wystrój sali koncertowej i niezwykle nowoczesnej sali baletowej.

Dorobek bytomskiej Opery to ponad 260 premier oper, operetek i baletów, w tym wiele pozycji prapremierowych. Siedzibą bytomskiej Opery jest zabytkowy gmach teatru miejskiego, zbudowany w stylu neoklasycystycznym w latach 1899–1901, wg projektu berlińskiego architekta Aleksandra Böhma. Od roku 1977 uznany za zabytkowy. Za datę rozpoczynającą działalność Opery Śląskiej przyjmuje się 14 czerwca 1945 roku, datę wystawienia „Halki” St. Moniuszki – pierwszego przedstawienia operowego w powojennej Polsce, którą zaprezentował zespół utworzony i kierowany przez światowej sławy artystę Adama Didura.

„Koncertowe warsztaty z Miuoshem” są okazją do zdobycia umiejętności z zakresu zarządzania projektem i organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Miasto Rybnik, w związku z przyjętym w kwietniu „Programem dla młodych”, którego celem jest wspieranie młodych ludzi w rozwoju umiejętności, zdobywaniu doświadczeń, odkrywaniu oraz pielęgnowaniu swoich pasji. Warsztaty zakończą się koncertem w Teatrze Ziemi Rybnickiej, zaplanowanym na 12 października.

Kolejne spotkanie odbędzie się 16 sierpnia w Teatrze Rozrywki.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie