Sesja inauguracyjna

XVI sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

22 października o godzinie 10.00 w Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się XVI sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, na której osoby wybrane podczas czerwcowych wyborów obejmą mandaty radnych. Będzie to zatem sesja inauguracyjna.

Z tego powodu nastąpi wybór przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku oraz prezydium, w którego skład oprócz przewodniczącego wchodzi trzech zastępców przewodniczącego - po jednym z grona radnych reprezentujących: młodzieżowe rady, samorządy studenckie, osoby indywidualne - oraz sekretarz.

Oprócz tego przewidziano dyskusję nad planem pracy na najbliższy czas oraz utworzeniem komisji. Dodatkowo radni pochylą się nad powołaniem koordynatora Zespołu Doradczego.

Tym samym rozpocznie się trzeci rok działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Życzymy młodym reprezentantom sukcesów w działaniu na rzecz naszego województwa.

Załączniki
Porządek obrad [PDF 202,9kB]