„Śląski Dialog Młodzieżowy. Pogadajmy po naszemu”

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Wydarzenie zorganizowane z inicjatywy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego odbyło się w nowym centrum kongresowym na Stadionie Śląskim

Przybyło na nie ponad stu przedstawicieli środowisk młodzieżowych z całego województwa. Głównym celem spotkania było wypracowanie rozwiązań, zebranie opinii i pomysłów dotyczących ważnych dla młodego pokolenia kwestii. Zebrane wnioski zostaną przedstawione Zarządowi Województwa Śląskiego.

Spotkanie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, który skierował do młodzieży list odczytany przez Bartłomieja Kowalskiego – radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Spotkanie otworzyła Beata Białowąs - członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Głównym punktem były warsztaty z udziałem ekspertów. Panel dotyczący klimatu i środowiska prowadziła prof. dr hab. Edyta Sierka. O edukacji i partycypacji młodzi mogli porozmawiać z prof. dr hab. Ewą Jarosz oraz Aliną Prochasek. W obszarze dobrostanu psychicznego najliczniejszą grupę moderowała prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik. O rynku pracy dyskutowano z dr. Januszem Michałkiem – prezesem KSSE. W panelu dotyczącym kultury udział wziął dr Adam Hajduga.

Młodzi uczestnicy spotkania wypracowali rekomendacje w oparciu o wypowiedzi doświadczonych ekspertów prowadzących panele dyskusyjne oraz własne pomysły i wnioski. Zaprezentowali je w części podsumowującej prace w poszczególnych grupach. Życzeniem wszystkich uczestników było, aby „Śląski Dialog Młodzieżowy. Pogadajmy po naszemu” stał się wydarzeniem cyklicznym.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS