Śląskie dumne z niepodległości

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej. Dzień ten został uznany za święto państwowe na mocy ustawy z 23 kwietnia 1937 r.

W Katowicach pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Województwo Śląskie reprezentowali: Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego, Jan Kawulok Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Beata Białowąs Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Nie zabrakło także delegacji Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Magdalena Woźniak, Michał Róg oraz Bartosz Nyga w imieniu wszystkich radnych złożyli wiązankę kwiatów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o wojewódzkich obchodach Narodowego Święta Niepodległości