Uchwała nr 25/2019

W sprawie powołania Komisji do spraw Wydarzeń Sportowych

Uchwała nr 25/2019
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie powołania

Komisji do spraw Wydarzeń Sportowych

Na podstawie: § 23 ust. 4 i 5 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 2221/72/Vi/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.10.2019 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

§ 1.

Powołuje się Komisję do spraw Wydarzeń Sportowych w składzie:

  1. Miłosz Łągiewka,
  2. Agata Piotrkowska,
  3. Wojciech Magierowski,
  4. Gabriel Krzyszkowski,
  5. Michał Sosna,
  6. Weronika Zielińska.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 25/2019 [PDF 31,2kB]