Wybory uzupełniające w październiku

Głosowanie. fot. arch UMWS Tomasz Żak Głosowanie. fot. arch UMWS Tomasz Żak
Do 25 września można zgłaszać kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Zgodnie z przyjętym regulaminem co roku przeprowadzane są wybory uzupełniające i w miejsce radnych kończących kadencję wybrani zostają nowi.

W tym roku wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną 6 października. Nowo wybrani radni swoją kadencję rozpoczną 20 października 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów ubiegających się o mandat radnego przyjmowane będą wyłącznie na formularzach (dla każdego z kandydatów osobno) zamieszczonych na stronie mlodzi.slaskie.pl w zakładce „O nas”.

Formularze zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (z dopiskiem „Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego”) lub przesłać skan wypełnionego formularza na adres e-mail: mlodzi@slaskie.pl w terminie do 25.09.2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).